diumenge, 23 de setembre de 2012

Riera de Santa Coloma, 21/09/2012

Una de les (poques) coses bones d'estar a l'atur és que tens molt temps lliure. Això si, després de set anys de docència continuada a la Universitat, aquest any se m'està fent una mica estrany això de no fer classes.

El divendres passat vaig anar a fer una passejada per la riera de Santa Coloma a l'alçada de l'estació de tren de Maçanet de la Selva. Aquest és un lloc que en la meva època d'estudiant havia visitat moltes vegades, quasi sempre de manera no planificada, ja que molt sovint, per retards en algun tren, m'havia d'esperar més d'una hora (i sovint dues) fins al següent.

Aquest tram de la riera de Santa Coloma és força interessant, ja que en poc tros hi trobem diversos ambients, des de sorrals amb molt poca vegetació fins a boscos de ribera relativament ben formats. També hi ha algunes basses i braços de riera amb poc corrent, que son aprofitades per diversos amfibis i invertebrats.

Com a resum del dia:

Vistes generals de l'espai

 Interior de les salzedes de salze blanc (Salix alba), molt abundants en aquest lloc

 L'acumulació de restes vegetals ens recorda que per aqui hi pot passar molta aigua

 Phytolacca dioica, una planta invasora i molt freqüent avui dia als nostres rius

Als llocs de menys corrent, són freqüents els sabaters (Gerris sp.) i les llenties d'aigua (Lemna minor), les plantes més senzilles que hi ha.

Sabater (Gerris sp.?)

 Llenties d'aigua (Lemna minor)

En el bosc de ribera:

Femella de Calopteryx haemorrhoidalis (gràcies Albert per la identificació!)

Pararge aegeria

Herba sabonera (Saponaria officinalis) amb aranya inclosa